Plan pracy

              

PLANOWANE

           DZIAŁANIA

                         

             TERMINY

 

1.      Uroczysta inauguracja roku szkolnego.

2.      Wybory do Samorządu Uczniowskiego

3.      Ślubowanie klas I.

4.      Dzień Chłopaka.

5. Organizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

6. Dzień Języków Obcych.

7. Dni kolorowe i tematyczne raz w miesiącu.

8. Andrzejki  

9.Mikołajki 

10. Nocny Maraton Filmowy

11.Wigilia Szkolna.

12. Walentynki.

13. Dzień Kobiet

14. Rondonalia.

15. Podsumowanie działalności SU w roku szkolnym 2019/2020.

 

 

2 września 2019

wrzesień 2019

 

wrzesień 2019

wrzesień 2019

16 października 2019

 

Październik 2019.

Raz w miesiącu.

 

Listopad 2019

Grudzień 2019

Listopad/ grudzień 2019

Grudzień 2019

Luty 2020

Marzec 2020

Marzec 2020

Czerwiec 2020