Plan zebrań z rodzicami

Harmonogram zebrań z rodzicami
w roku szkolnym 2019/2020

IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Gorzowie Wlkp.

 

 

04.09.2019r.(środa)

Zebranie z rodzicami uczniów klas I:

godz.17.oo Sala gimnastyczna

Spotkanie Dyrekcji z rodzicami i wychowawcami klas I . Sala gimnastyczna

Po spotkaniu

Spotkanie z wychowawcami klas I w wyznaczonych gabinetach, wybór trójek klasowych

11.09.2019r. (środa)

Zebranie z rodzicami uczniów klas II i III:

godz.16.30

Spotkanie Prezydium Rady Rodziców.

godz.17.oo

Spotkanie Dyrekcji z rodzicami i wychowawcami klas III. -  Aula szkolna. Przekazanie informacji o procedurach maturalnych.

godz.17.30

Spotkania rodziców z wychowawcami klas II

godz.17.30

Spotkania rodziców z wychowawcami klas III

godz.18.30

Spotkanie Dyrekcji z Prezydium Rady Rodziców
i przewodniczącymi trójek klasowych -  sala 110

godz. 18.30

Spotkanie Komitetu Studniówkowego i wychowawców klas III – sala 109

06.11.2019r.  (środa)

Zebranie z rodzicami:

godz.16.30

Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców

godz. 17.30

Spotkanie rodziców z wychowawcami klas.

godz. 18:oo-19:oo

Dyżury n-li w Sali Gimnastycznej

15.01.2020r. (środa)

Dzień otwarty dla rodziców:

godz.17.30 - 18.30

Dyżury n-li w Sali Gimnastycznej

11.03.2020r. ( środa )

Zebranie z rodzicami:

godz. 16.30

Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców.

godz. 17.00 aula

Spotkanie rodziców klas I ponadgomnazjalnych z dyrekcją dot. wyboru przedmiotów rozszerzonych – aula szkolna

Po spotkaniu w auli

Spotkanie rodziców klas I ponadgomnazjalnych z wychowawcami w wyznaczonych gabinetach

godz. 17.00

Spotkanie rodziców klas I ponadpodstawowych z wychowawcami w wyznaczonych gabinetach

godz.17.30

Spotkanie rodziców z wychowawcami klas. Poinformowanie rodziców uczniów klas trzecich o przewidywanych  ocenach  końcowych (wydruki)

Godz. 17.45

Spotkanie rodziców klas I ponadpodstawowych z dyrekcją dot. wyboru przedmiotów rozszerzonych – aula szkolna

godz. 18:oo-19:00

Dyżury n-li w Sali Gimnastycznej

27.05.2020r. ( środa )

Zebranie z rodzicami:

godz.16.3o

Spotkanie Prezydium Rady Rodziców i Trójek klasowych

godz.17.30

Spotkanie wychowawców z rodzicami. Przekazanie rodzicom uczniów klas I i II informacji o przewidywanych  ocenach  rocznych (wydruki)

 

godz. 18:oo-19:oo

 

Dyżury n-li w Sali Gimnastycznej

 

Gorzów Wlkp. 30 sierpnia 2019r.